Hjem >

 

VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR
RIASTVEGEN SA.


Tirsdag 23. mai 2017.

Det ligger mye snø i vegtraseen.
Vi legger ut informasjon når vi starter med brøyting av Riastvegen.
For mer informasjon se avsnitt KONTAKT.

Lørdag 27. november 2016.
Styret for Riastvegen SA presiserer at det ikke er mulig å kjøre over fjellet fra Reitan (Ålen) til Tydal.
Vegen er vinterstengt.

Fredag 28. oktober 2016.

I kveld snør det i Ålen. Vi åpner bommen på Reitan slik at man kan kjøre over fjellet, men på eget ansvar.
Kjør forsiktig, om du velger å kjøre fjellet i kveld og i helga,

Husk du kjører på eget ansvar!

Tirsdag 31.mai 2016.

Vegen er åpnet for trafikk. Det er noen vinterskader på vegen - kjør etter forholdene.
Det vil bli utført vedlikeholdsarbeid på vegen i uke 23.

 

 

Styret for Riastvegen Vegforening SA kjøpte i 2014 nye betalingsautomater som  tilfredsstiller dagens krav til bruk av bankort med chip samt bruk av pin-kode. Største fordelen med et  nytt system, er at betalingsautomaten administrerer sesongkortsalget selv. D.v.s. at brukere som har kjøpt sesongkort tidligere bestemmer selv når de vil betale for  sesongkort i betalingsautomaten og at sesongkortet er gyldig for hver sesong framover umiddelbart etter at betaling er utført.
Systemet er langt mer kundevennlig og ikke minst arbeidsbesparende.Ta godt vare på sesongkortet slik at du har det klart for sesongen 2016.


Følg med på www.riastvegen.com for mer informasjon.


Riastvegen is only open in the summer season, normally from the beginning of June till ultimo October.