Hjem >

 

VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR
RIASTVEGEN SA.


Onsdag 25. oktober 2017.

Det ligger snø i vegtraseen.
Bommene står nå åpne - ingen vegavgift å betale.

Kjøring på Riastvegen: Kjøring skjer på eget ansvar !.For mer informasjon se avsnitt KONTAKT.


Ta godt vare på sesongkortet slik at du har det klart for sesongen 2018.


Følg med på www.riastvegen.com for mer informasjon.


Riastvegen is only open in the summer season, normally from the beginning of June till ultimo October.