Hjem > Avgifter

Oversikt over vegavgiftene for sesongen 2017:

 

Enkeltbilletter:

Personbil/buss/lastebil                             kr.  60.-

Sesongkort:
 

Personbil                                                     kr.600.-Sesongkort som var i bruk i sesongen 2016 kan også brukes for sesongen 2017.

Sesongkort avgiften for 2017 betales i betalingsautomaten ved bomstasjonen.
Betalingsautomaten er i drift når vegen åpnes for sesongen 2017. Umiddelbart etter betaling er sesongkortet aktivert.
Personer som ønsker nye sesongkort må sende en e-mail til riastvegen@gauldalen.no.
Kortet kjøpes for kr. 100,- og aktiveres ved betaling av sesongavgiften i betalingsautomaten.